Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi
14 Şubat 2023

Bakanlığımız tarafından talasemili hastaları izleyen hekimlerimize yol gösterici olmak ve hastaların tanı, tedavi ve takiplerinin standart hale getirilmesini sağlayarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan
“Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi” Bakanlığımız web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu rehberlere;

https://ekutuphane.saglik.gov.tr/Yayin/656
https://shgm.saglik.gov.tr/TR-45986/rehberler.html
https://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR-94509/talasemi-tani-ve-izlem-rehberi-yayimlandi.html 

adreslerinden ulaşılabilmektedir.