Hasta Okulu
05 Haziran 2024

Sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hastanede sunulan eğitim hizmetidir.
Hastaların mevcut hastalıklarını yönetebilmek maksadıyla aldıkları ve hastalıkları ile ilgili öğrenim ihtiyacını gideren uygulamalar hasta eğitimi olarak tanımlanabilir.