Klinik Hakkında
16 Temmuz 2024

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Kliniğimiz 2010 yılından beri Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pendik Yerleşkesinde hizmet vermektedir. Ameliyathanemiz hastanenin ikinci katında yer almakta olup, toplamda 4.082 m2’lik alanda 24 ameliyat salonu, rejyonal blok ve periferik sinir bloklarının yapılması için tahsis edilmiş blok odası bulunmaktadır. Üçüncü Basamak bir Yoğun Bakım olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitemiz hastanemizin ikinci katında yer almakta olup15 yatak ile hizmet vermektedir. İkinci Basamak bir Yoğun Bakım olan Genel Yoğun Bakım ünitemiz -1. katta yer almakta olup 9 yatak ile hizmet vermektedir. Günümüzde kliniğimizde 9 öğretim üyesi, 9 anestezi uzmanı, 2 yoğun bakım yan dal uzmanı, 32 uzmanlık öğrencisi, 9 yoğun bakım yan dal uzmanlık öğrencisi ve 60 anestezi teknikeri görev yapmaktadır. Kliniğimiz, 2016 yılında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ve Türk Tabipler Birliği tarafından Ulusal Eğitim Akreditasyon Belgesi’ni; 2017 yılında Avrupa Anesteziyoloji Derneği tarafından Anesteziyoloji Eğitimi Akreditasyonu Belgesi’ni almıştır.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

Bölümde ameliyathane, anestezi yoğun bakım ünitesi, genel poliklinik ve konsültasyon hizmetleri verilmesinin haricinde, tıp fakültesinin ilgili dersleri ve seçmeli ders eğitimleri yapılmaktadır. Bölümümüz uzmanlık eğitimi vermenin yanında kendi konusu dahilinde hastane için eğitim faaliyetlerine de katılmaktadır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık öğrencisi tez çalışmaları ve tez dışı araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası klinik araştırmalar Anabilim Dalı bünyesinde devam etmektedir.

Bölüm içi çalışma düzeni, tıpta uzmanlık öğrencilerinin poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım ve dış rotasyonları, ek olarak eğitim programları aylık olarak yenilenmektedir. Mevcut düzende çalışmamız her gün 08.00’da başlayıp 16.00’da sona ermektedir. Cuma günleri 08.00-09.00 arasında klinik seminerimiz olmaktadır. Poliklinik hizmetimiz hafta içi her gün 08.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında verilmektedir. Yoğun Bakım hizmetimiz, gündüz mesaisi dışında nöbetçi ekip tarafından sağlanmak üzere 24 saat aralıksız olarak devam etmektedir. Hafta içi programlı ameliyatlar 08.00-16.00 arasında (Cuma günleri 09.00-16.00 arasında) yapılmakta olup, 16.00’dan sonra devam eden ameliyatlar nöbetçi ekibe devredilmektedir. Yine hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu vakaları nöbetçi ekip tarafından alınmaktadır.

Poliklinik hizmetleri:

            Cerrahi girişim geçirecek hastaların preoperatif değerlendirilmesi ve ameliyat hazırlığı yapılmaktadır. Gerekli durumlarda kan ürünü hazırlığı ve olası ihtiyaç halinde ameliyat sonrası hastanın takip ve tedavisi için yoğun bakım yatak ayarlaması yapılmaktadır. Gerekli durumlarda diğer bölümlerden konsültasyon istenerek hastanın ameliyat öncesi fizyolojik durumu en uygun hale getirilir. Hastalara anestezi ve anestezide uygulanan girişimsel yöntemler hakkında bilgilendirme yapılarak ve olası komplikasyonlardan bahsedilerek hastaların sorularını yanıtlanır, kendilerinden ve/veya vasilerinden yazılı onamları alınır.

Servis hizmetleri:

            Acil servis veya yatan hasta servislerinden istenen konsültasyonlar değerlendirilir, önerilerde bulunulur. Gerekli durumlarda hastaların Yoğun Bakım ünitesine yatışı yapılır veya yatışın gerekli olduğu belirtilir. Gerekli durumlarda diğer bölümlerle konsültasyon yapılarak hastanın tedavisi düzenlenir. Servisten yapılan mavi kod durumlarına, mavi kod ekibi olarak müdahale edilir.

Ameliyathane hizmetleri:

            Tüm cerrahi bölümlerin kullanımına sunulan toplamda 24 ameliyat salonunda programlı vakalar için anestezi hizmeti sunulmaktadır. Anestezi hizmeti sunulan cerrahi bölümler şu şekildedir:

 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Çocuk Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Göz Hastalıkları
 • Kadın Doğum ve Hastalıkları
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kulak Burun Boğaz
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Üroloji

Bunlara ilave olarak üç ameliyat salonu acil ameliyatlar için ayrılmış olup düzenlenmesi vakaların aciliyet durumuna göre günlük düzenlenmektedir.

Ameliyathane dışı anestezi hizmetleri:

            Ameliyathane dışı hizmetler ilgili ay görevlendirilen anestezi uzmanı, anestezi uzmanlık öğrencisi ve anestezi teknikerleri tarafından sağlanmaktadır. Ameliyathane dışı anestezi hizmeti sunulan işlemlerden bazıları şu şekildedir:

 • Algoloji için girişimsel işlemler
 • Bilgisayarlı tomografi eşliğinde biyopsi
 • Böbrek biyopsisi
 • Endobronşiyal ultrasonografi
 • Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi
 • Endoskopik ultrasonografi
 • Erişkin ve çocuk alt gastrointestinal sistem endoskopisi
 • Erişkin ve çocuk üst gastrointestinal sistem endoskopisi
 • İntrakaviter brakiterapi
 • Karaciğer biyopsisi
 • Karaciğer radyofrekans ablasyonu
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Odyometri
 • Pediatrik bronkoskopi
 • Pediatrik radyoterapi
 • Pediatrik sintigrafi
 • Serebral anjiyografi

Yoğun Bakım hizmetleri:

            Kliniğimizin 15 yataklı üçüncü basamak ve 9 yataklı ikinci basamak Yoğun Bakım’ı mevcut olup aralıksız hizmet vermektedir. Gündüz mesaisi dışında ve hafta sonu nöbetçi ekip tarafından hizmetini sürdürmektedir. Burada kritik hastalığı olan, yakın monitörizasyon ve takibi gereken, ameliyat sonrası yakın izlemi gereken hastaların yatışı, takibi ve tedavisi düzenlenmektedir. En sık yatışı yapılan hasta kohortlarından bazı örnekler aşağıdadır:

 • Akut solunum sıkıntısı sendromu
 • Böbrek yetmezliği
 • Çoklu organ yetmezliği
 • İlaç zehirlenmeleri
 • Kritik hastalığı olan hastalarda ameliyat sonrası yakın izlem
 • Pnömoni
 • Sepsis
 • Subaraknoid kanama
 • Şok
 • Travma
 • Travmatik beyin hasarı

COVİD-19 Yoğun Bakım hizmetleri:

            COVİD-19 hastalarının Yoğun Bakım izlem ve tedavileri hastanemizin Başıbüyük Mahallesi Yerleşkesi olan Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi’ndeki Yoğun Bakımlarda yapılmaktadır. Burada da hizmet aralıksız sunulmakta olup, gündüz mesaisi dışında ve hafta sonu nöbetçi ekip tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim hizmetleri:

            Kliniğimizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık öğrencilerinin, Yoğun Bakım yan dal uzmanlık öğrencilerinin, Tıp Fakültesi Dönem 4 ve Dönem 6 öğrencilerinin, stajyer teknikerlerin, rotasyona gelen tıp ve diş hekimlerinin teorik ve pratik eğitimleri yapılmaktadır. Avrupa Anestezi Derneği tarafından TEP (Trainee Exchange Programme) dahilinde karşılıklı tıpta uzmanlık öğrencisi değişimi yetkisi tanınan bir merkez olarak kabul edilmiştir.