Yapılan Tedavi ve Ameliyatlar
07 Haziran 2024

Aort Cerrahisi, Kapak Cerrahisi,
Koroner Arter Cerrahisi,
Periferik Arter Cerrahisi, 
Karotis Endarterektomi
Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi
Periferik Arter Cerrahisi
Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi,
KAH, PAH, 
Abdominal Aort Anevrizması, 
Venöz Yetmezlik