Amaç & Hedeflerimiz
16 Temmuz 2024

Kurumsal Amaçlarımız;

Ulusal ve küresel sağlık sorunları üzerine araştırmalar yaparak sağlığın geliştirilmesini sağlamak; bilgiyi kullanan, sağlık hizmeti sunumunda sürekli gelişmek için çalışan akademisyenler yetiştirirken hastalarımıza kaliteli, özenli ve etkili bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Kurumsal Hedeflerimiz;

Uluslararası alanda kabul görmüş standart yöntemleri ve uygulamaları ülkemize ilk getiren olmayı, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı,  sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle toplam klinik kalite yönetiminde öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.