Yapılan Tedavi ve Ameliyatlar
07 Haziran 2024

Gastrointestinal Cerrahi, Organ Nakli
Obezite Cerrahisi, Laparoskopik Cerrahi
Meme / Endokrin Cerrahi
Gastrointestinal Cerrahi/ Organ Nakli
Gastrointestinal Cerrahi, Pankreas Cerrahi
Gastrointestinal Cerrahi