Görev Tanımı
19 Temmuz 2024

Hastane bünyesinde tıbbi, evsel ve geri dönüşümlü atıkların atık politikasına uygun olarak toplanması ve bertarafının sağlanması için Atık Yönetim Birimi Tarafından Yürütülür.