Yapılan Tedavi ve Ameliyatlar
07 Haziran 2024

Hematopoetik Kök Hücre Nakli, 
Multiple myelom, Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri, 
Hematolojik Maligniteler.
Akut ve Kronik Lösemiler,
Lenfomalar, Myelodisplastik Sendromlar,
Flowsitometri