Yapılan Tedavi ve Ameliyatlar
07 Haziran 2024

Pulmoner Endarterektomi, Akciğer Nakli, 
Ileri Evre Akciğer Kanseri ( Pancoast Tümörü), Mediasten, 
Trakea Cerrahi,Göğüs Duvarı rezeksiyonu-rekonstrüksiyonu,
TOS (trasik outlet sendromu) 
Pektus Hastalıkları, 
Göğüs- Kalp ve Damar Cerrahi, Akciğer Kanseri , 
Videoassisted Torakoskopik Cerrahi, Özofagus Kanseri, Mezotelyoma, 
Timus Cerrahisi, Trakea Ve Endobronşiyal Tümörler ( Rezeksiyon Ve Stent Yerleştirme),
Diyafragma Pili Yerleştirmesi.
Uniportal VATS Plevra Malign ve Beningn Hastalıklar Cerrahisi, 
Göğüs Duvarı Hastalıkları,
Özofajiyal Benign ve Malign Hastalıklar