Klinik Araştırmalar Hakkında
11 Temmuz 2024


1. Kurumumuzda planlanan klinik araştırmalarda istenen evrak listesi;

      Klinik Araştırma Kontrol Formu

2. Hastanemizde kamu satış tarifesinin 10 katı uygulama yapılmaktadır. İlgili başhekimlik kararı;
      Klinik Araştırmalar Kurum Fiyat Uygulaması

3. kurumumuzda: Klinik araştırmalarda tetkik bedelleri için aylık ödeme talep edilmektedir. İlgili madde şu şekilde olmalıdır;
      
Ödeme Zamanı Maddesi