5 Kalem Muhtelif Miktarda Boş Akü Satışı
27 Ocak 2022

İhale Tarihi: 20/02/2019

İhale Saati: 14:00

İhalenin  Yeri:Toplantı Salonu

Hastanemiz Teknik Servis Birimi'ne ait 310 adet boş akülerin, anılan tarih ve saatte "Açık Teklif Usulü" ile ihalesi gerçekleştirilecektir. İstenen Belgeler:

1.      Tebligat adresi beyanı

2.      İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri (Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi sunulacaktır.)

3.      Teklif Mektubu

4.      Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

5.      Geçici Teminat

6.      Ticaret Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi

7.      Ticaret Sicil Gazetesi (Gerçek kişi olmaması halinde Ticaret Sicil Gazetesi sunması zorunlu değildir.)

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine idare tarafından “aslı idaremizce görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

8.      İhaleye katılacak olan firmalar, 17 haziran 2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı” tebliğine istinaden aşağıda belirtilen iki belgeden herhangi birini sunacaklardır.

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan “Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin Lisansı” belgesi

·         Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış “Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesislerinde Aranan Şartları Taşıdığına Dair Belge”

Tehlikesiz Atık Toplama Faaliyeti yapanların, faaliyet sahalarından kaynaklanan bakiye atıklar için türlerine göre Çevre İzin Lisansına Sahip Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine bakiye atıkları göndermeleri zorunludur.


Melek Özkan

13:47 (1 dakika önce)
Alıcı: ben
 
 
 
 
 

İstenen Belgeler:

1.      Tebligat adresi beyanı

2.      İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri (Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi sunulacaktır.)

3.      Teklif Mektubu

4.      Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

5.      Geçici Teminat

6.      Ticaret Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi

7.      Ticaret Sicil Gazetesi (Gerçek kişi olmaması halinde Ticaret Sicil Gazetesi sunması zorunlu değildir.)

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine idare tarafından “aslı idaremizce görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

8.      İhaleye katılacak olan firmalar, 17 haziran 2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı” tebliğine istinaden aşağıda belirtilen iki belgeden herhangi birini sunacaklardır.

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan “Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin Lisansı” belgesi

·         Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış “Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesislerinde Aranan Şartları Taşıdığına Dair Belge”

Tehlikesiz Atık Toplama Faaliyeti yapanların, faaliyet sahalarından kaynaklanan bakiye atıklar için türlerine göre Çevre İzin Lisansına Sahip Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine bakiye atıkları göndermeleri zorunludur.

Melek Özkan

13:47 (1 dakika önce)
Alıcı: ben
 
 
 
 
 

İstenen Belgeler:

1.      Tebligat adresi beyanı

2.      İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri (Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi sunulacaktır.)

3.      Teklif Mektubu

4.      Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

5.      Geçici Teminat

6.      Ticaret Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi

7.      Ticaret Sicil Gazetesi (Gerçek kişi olmaması halinde Ticaret Sicil Gazetesi sunması zorunlu değildir.)

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine idare tarafından “aslı idaremizce görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

8.      İhaleye katılacak olan firmalar, 17 haziran 2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı” tebliğine istinaden aşağıda belirtilen iki belgeden herhangi birini sunacaklardır.

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan “Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin Lisansı” belgesi

·         Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış “Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesislerinde Aranan Şartları Taşıdığına Dair Belge”

Tehlikesiz Atık Toplama Faaliyeti yapanların, faaliyet sahalarından kaynaklanan bakiye atıklar için türlerine göre Çevre İzin Lisansına Sahip Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine bakiye atıkları göndermeleri zorunludur.

Melek Özkan

13:47 (3 dakika önce)
Alıcı: ben
 
 
 
 
 

İstenen Belgeler:

1.      Tebligat adresi beyanı

2.      İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri (Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi sunulacaktır.)

3.      Teklif Mektubu

4.      Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

5.      Geçici Teminat

6.      Ticaret Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi

7.      Ticaret Sicil Gazetesi (Gerçek kişi olmaması halinde Ticaret Sicil Gazetesi sunması zorunlu değildir.)

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine idare tarafından “aslı idaremizce görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

8.      İhaleye katılacak olan firmalar, 17 haziran 2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı” tebliğine istinaden aşağıda belirtilen iki belgeden herhangi birini sunacaklardır.

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan “Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin Lisansı” belgesi

·         Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış “Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesislerinde Aranan Şartları Taşıdığına Dair Belge”

Tehlikesiz Atık Toplama Faaliyeti yapanların, faaliyet sahalarından kaynaklanan bakiye atıklar için türlerine göre Çevre İzin Lisansına Sahip Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine bakiye atıkları göndermeleri zorunludur.