Pektus Hasta Okulu
27 Ocak 2022 • DSC_1882.JPG
 • DSC_1894.JPG
 • DSC_1912.JPG
 • DSC_1916.JPG
 • DSC_1928.JPG
 • DSC_1941.JPG
 • DSC_1944.JPG
 • DSC_1946.JPG
 • DSC_1952.JPG
 • DSC_1953.JPG
 • DSC_1958.JPG
 • DSC_1963.JPG
 • DSC_1976.JPG
 • DSC_1980.JPG
 • DSC_1982.JPG
 • DSC_1986.JPG
 • DSC_1988.JPG
 • DSC_1990.JPG
 • DSC_1999.JPG
 • DSC_2003.JPG
 • DSC_2008.JPG
 • IMG_8889.JPG
 • IMG_8895.JPG
 • IMG_8904.JPG
 • IMG_8906.JPG
 • IMG_8907.JPG
 • IMG_8911.JPG
 • IMG_8926.JPG
 • IMG_8927.JPG
MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

4.PEKTUS (KUNDURACI&GÜVERCİN GÖĞSÜ) HASTA OKULU

27 HAZİRAN 2018 Saat 13:30 /16:30 arası ÇARŞAMBA


BASIN BÜLTENİ

KONFERANSA DAVET

 

Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecek olan Pektus Hasta Okuluna Cerrahlar , hasta ve hasta yakınları katılacaktır.

 

Her yıl düzenlenmesine karar verilen ve bu yıl 4. Sü düzenlenen Hasta Okulu en son tedavi tekniklerinin hasta hasta yakını ve hekimlerle paylaşılaarak her yıl olduğu gibi bu yılda dünya ülkelerininde ilgi alanına girmesi sağlanacaktır.

 

Göğüs duvarı şekil bozukluklarında modern tedavi metodlarıyla yeni hayat.....

 

2000'li yıllarda keşfedilen kapalı ameliyat yöntemi ile Prof.Dr.Mustafa Yüksel tarafından opere edilen ve vücutları yeni bir şekil kazanan hastalar kliniğimiz bünyesinde bir aile olarak birkez daha toplandı. 2017 yılı itibariyle yaklaşık 750 Pektus Ekskavatum hastasına NUSS ameliyatı gerçekleştirildiği . Pektus ekskavatum sternum ve kıkırdak kostaların değişik derecelerde depresyonu ile karakterize bir anterior göğüs duvarı deformitesi olduğu ve göğüs duvarının en sık rastlanan anomalisiolduğu anlatılacak.

Deformitenin doğumdan itibaren belirgin olabilirliği veya doğumdan bir yıl sonra ortaya çıkarak ve ilerleme eğilimi gösterebilen bir hastalık olduğu. Genellikle 7 – 9 yaşlarında stabil hale gelir. Olguların çoğunda çöküntü sternumun gövde kısmındadır ve derinlik ksifoid seviyesinde maksimum düzeydedir. Ksifoid çıkıntı rudimeter, sternum altında, ayrık, dönmüş ya da bir tarafa kaymış olabilir. İlk iki kostanın çöküntüye katılmaları nadirdir. Deformite santralize ya da asimetrik olabilir. Asimetrik olgularda çöküntü daha çok sağ tarafta görülür ve sternumun uzun ekseni etrafında sağa rotasyonu olaya eklenir. Bu tip deformitesi olan kızlarda sağ memenin diğerinden daha küçük oluşu görülebilir. Şiddetli pektus ekskavatum olgularında çöküntü çok derindir ve sternum omurgaya değebilir.

 

Pektus ekskavatumlu çocuklar genellikle ince ve yassı göğüslü, hafif kambur duran çocuklardır. Olguların dörtte birinde skolyoz (Omurga Eğriliği ) mevcuttur.

 

Pektus ekskavatum anomalisine genel popülasyonda 300 doğumda bir rastlanmaktadır. Erkek/kadın oranı 5/1’dir. Semptomlar deformitenin derecesiyle ilgilidir, hafif deformiteler genellikle asemptomatiktir. Daha ileri deformitelerde eforla gelen göğüs ağrısı, çarpıntı, hareket kısıtlılığı görülebilir. Mitral kapak prolapsusu bu olgularda semptomların sebebi olabilir ve olguların %15’inde görülür. Hastaların %20'sine skolyoz yani ( Omurga Eğriliği ) eşlik etmektedir.

 

Pektus ekskavatumda ciddi kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk olmadığı için sorun estetik olarak da değerlendirilebilir. Ancak orta ve ileri derecede deformitesi olan çocuklarda ameliyatın çocukların fiziksel kapasitelerine de katkı yaptığı bilinmektedir.

 

Hastaların özellikle 18 yaşından önce ameliyat olmaları hastanın hem moralen hemde psikolojik olarak kendisini daha rahat toparlamasını sağlamaktadır.

Prof.Dr Mustafa YÜKSEL Tedavide kullanıllandığı çelik barların.dış manşeli olmasındaki zorlu süreci ortadan kaldırarak bu çelik barların Türkiyede tasarlanıp üretilmesini sağlamıştır, dolayısı ile buda hastaların daha rahat ve kısa süre içersinde tedavi olmalarına katkı sağlamıştır.

 

Dünyanın sayılı merkezlerinde uygulanan bu özel ve kapalı tedavi metodu 2005 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda da Prof.Dr.Mustafa Yüksel tarafından rutin olarak uygulanmaktadır.

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mustafa Yüksel'in geliştirdiği ameliyat tekniği ve patentini aldığı pektus barı ile tedavi edilmiş olan 1500 hastası ile birlikte 27 HAZİRAN 2018 tarihinde saat 13:30'de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biraraya getiriyoruz.Hasta okulunun yapılacağı hafta içerisinde Dünya'nın 7 ülkesinden farklı branşlardaki cerrahlar , kendi resmi talepleri doğrultusunda merkezimize gelerek Prof.Yüksel'den eğitim alacaklardır.

 

 

Bu yeni tekniği öğrenmek için dünyanın bir çok merkezinden alanında uzman doktorlar hastanemizi ziyaret etmektedirler.Prof.Yüksel'in yeni geliştiriği teknik tüm dünyada kendi adı ile anılmaktadır. (Yüksel Prosedürü).

Prof. Dr. Mustafa Yüksel bu ameliyat tekniğini göstermek için İngiltere, Rusya,Avusturya, Brezilya, Fransa, Almanya, Belçika,Güney Afrika, Portekiz,İsviçre,İspanya,Küveyt ve Hollanda'ya giderek 13 ülkede ameliyatı bizzat yaparak eğitim vermiştir.

Basın mensuplarımız davetlidir

( SAAT :13:00 ile 16:30 saatleri arası Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Prof.Dr.Işıl BARLAN Konferans Salonu -2 .Kat PENDİK/İSTANBUL)