Prof. Dr. Mustafa YÜKSEL:"Hasta odaya girdiğinde padişah olur, ben değil."
27 Ocak 2022

thumbnail_Screenshot_20180818-224825.jpg