Sosyal Hizmetler Birimi
27 Ocak 2022

Hastaneden hizmet alan;  hastaların karşılaştıkları psiko-sosyal ve sosyo-eknomik sorunlarının zamanında çözümlenerek bedenen,  ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmaları amacıyla hastanemizde yapılan çalışmaların yürütüldüğü birimdir.
Kimler Faydalanabilir? 
Hastaneden hizmet alan;  Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar, engelli hastalar, sağlık güvencesiz hastalar, yoksul hastalar, aile içi şiddet mağduru hastalar, ihmal ve istismara uğramış çocuk hastalar, mülteci ve sığınmacı hastalar, insan ticareti mağduru hastalar, yaşlı dul ve yetim hastalar, kronik hastalar, ruh sağlığı bozulmuş hastalar, alkol ve madde bağımlısı hastalar, yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar, il dışından gelen hastalar, öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar  faydalanır.
Hastanemizde gerek ayaktan ve yatarak tedavi gören tüm hastalar birimimize şahsen başvurabilir.