Klinik Hakkında
18 Mart 2022

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, 1991’ den beri 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde ilgili alanlarda tanı ve tedaviye yönelik hizmet vermekte ve yan dal uzmanı yetiştirmektedir. Yılda 12.000’ den fazla hasta başvurusuyla yoğun, ayaktan ve yatarak tanı-tedavi olanaklarının etkili olarak kullanıldığı, gerek farklı hastanelerden gerekse yurt dışından hastaların yönlendirildiği bir merkezidir.  Üniversite yapısı içinde multidisiplinel yaklaşım olanaklarının etkin olarak, hem hasta yararına hem de yan dal uzmanlık eğitimini sağlamlaştıracak şekilde kullanıldığı bir yan dal merkezidir. Genel gastroenteroloji eğitimin verildiği 3 poliklinik. Bir diyetisyen tarafından yürütülen pediatrik beslenme polikliniği ve Pediatrik İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (İBH) Merkezi yan dal eğitimi süresince eğitim alanların rotasyonlar halinde çalıştıkları birimlerimizdir. Tanı ve Tedaviye yönelik endoskopik işlemler, 24 saat pH monitorizayonu ve karaciğer biopsisinin yapıldığı merkezimizde endoskopi sayısı yılda 650-700 civarıdır. Aylık Pediatrik patoloji, radyoloji ve genetik konseyleri yan dal eğitimimizin önemli unsurlarıdır.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

Pediatrik Gastroenteroloji  Poliklinik Hizmeti

Çölyak Hastalığı Polikliniği

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Polikliniği

Çocuk Gastroenteroloji Beslenme Polikliniği

Endoskopi Ünitesi

   -Özofagogastroduodenoskopi (tanısal ve terapötik)

   -Kolonoskopi (tanısal ve terapötik)

   -GİS kanamalarının endoskopik olarak tedavisi (polipektomi, skleroterapi, band ligasyonu, clips uygulaması)

   -Yabancı cisimlerin çıkarılması

   -Özofagus ve mide çıkış (pilor) darlıklarına endoskopik olarak mideye yerleştirilmesi (PEG)

İleri reflü araştırmaları( 24 saatlik pH)

Karaciğer Biopsisi (tanısal)