Klinik Hakkında
18 Mart 2022

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Kliniğimizde kurulduğu günden bugüne kadar hasta bakımına yönelik hizmetlerle birlikte, tıp öğrencilerimize, pediatrik uzmanlık öğrencilerine ve çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir. Ulusal veya uluslararası araştırma projelerinde sorumlu araştırıcı ve/veya yardımcı araştırıcı rolleri ile yer alınmaktadır. Pediatrinin ilgi alanına giren koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemlilerinden birisi olan "Aşı Bağışıklama" konusunda önemli rol üstlenilmektedir.  Uzamış ateş, odağı olmayan ateş, tüberküloz, çocukluk çağının HIV enfeksiyonları, primer veya sekonder immün yetersizliği olan çocukların fırsatçı enfeksiyonları gibi geniş bir yelpazede değişen hastalıkların tanısı ve tedavisi konusunda hizmet verilmektedir. 

Bugüne kadar görev yapan Öğretim Üyeleri;

Prof. Dr. Mustafa BAKIR (-2016)
Prof. Dr. Ahmet SOYSAL (-2016)
Doç. Dr. Eda KEPENEKLİ (2018-halen)

Bugüne kadar yandal uzmanlık eğitimini kliniğimizde tamamlamış olan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları;

Ahmet SOYSAL
Özden TÜREL
Demet TOPRAK
Canan CAYMAZ
Eda KEPENEKLİ
Eren ÇAĞAN
Ayşe KARAASLAN
Serkan ATICI
Gülşen AKKOÇ
Sevliya ÖCAL DEMİR
Nurhayat YAKUT

Kliniğinde Verilen Hizmetler:

Yatan hasta üç ayrı himet binasında eş zamanlı olarak verilmektedir. (Pendik yerleşkesinde ana bina ve ek hizmet binamızda, Başıbüyük Yerleşkesinde Prof. Dr. Asaf ATASEVEN Hastanesinde)
Poliklinik hizmeti, Pendik Yerleşkesi ana binamızda 1. Kat Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde verilmektedir.