Klinik Hakkında
03 Mart 2022

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi;

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 2011 yılından itibaren Yoğun Bakım gereksinimi olan 1 ay-18 yaş arası kritik çocuk hastalara hizmet vermektedir. İkisi izolasyon yatağı olmak üzere toplam 14 yatak kapasite bulunmaktadır. Ünitemizde yatış nedenleri arasında majör cerrahi girişimler, hayati risk taşıyan kaza, yaralanma ve zehirlenmeler, ağır enfeksiyonlar (sepsis), solunum, kalp, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, epilepsi gibi sinir sistemi ile ilgili hastalıklar, kalp ritm problemleri sayılabilir. Yatan hastaların takip ve tedavisi çocuk yoğun bakım uzmanlarının yönetiminde ilgili tüm pediatrik ve cerrahi branşların katılımları ile 7/24 kesintisiz olarak yapılmaktadır.

Bilim Dalı Başkanı ve Klinik Sorumlusu Doç. Dr. M. Nilüfer YALINDAĞ ÖZTÜRK 1990 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  mezunudur. Pediatri uzmanlık eğitimini 1997, Çocuk Yoğun Bakım üst ihtisasını ise 2000 senesinde ABD' de tamamlamış olup, Amerikan Pediatri Board' u ve Sub-Board sertifikaları bulunmaktadır. Avrupa Çocuk Yoğun Bakım Yenidoğan Derneği (ESPNIC) Solunum Yetmezliği grup Başkan yardımcısı TÜKMOS üyesidir. Sorumlu hemşiremiz kuruluşundan itibaren sırasıyla Elif Balcı, Arzu Sancar, Bahar Keleş ve Cansu Turan olmuştur. Çocuk Yoğun Bakım hemşirelik eğitimi ve sertifikasyonu dahil klinik bakım hizmetleri başarı ile yürütülmektedir. Kliniğimizde aktif olarak asistan, uzman ve yan dal uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Ayrıca yurt dışı ve kurum dışından uzman pediatri hekimleri eğitim amaçlı görgü ve becerilerini artırmak için ünitemize rotasyona kabul edilmektedirler. Yan dal uzmanlık eğitimi kapsamında pandemi dönemi Arkansan Çocuk Hastanesi ile online sürekli eğitim gerçekleştirilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı kongrelere aktif olarak katılım ile bilimsel gelişeler takip edilmekte, çok merkezli araştırma faaliyetlerine ek olarak klinik deneyim ve araştırmalarımız ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılmaktadır.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemiz ileri kategori olan 3. seviye olarak tescillenmiştir. Tüm hastaların yaşamsal bulguları ısı, kalp atış hızı ve ritmi, tansiyon, solunum, oksijen seviyesi (SPO2) sürekli olarak izlenmektedir. İhtiyaca göre invazif veya invazif olmayan ileri monitorizasyon teknikeri (ETCO2, NIRS, CVP, IAP, ICP, artelyel basınç monitörizasyonu, EEG vb. ) kullanılmaktadır. Takip ve tedavi için gereklilik halinde santral kateter, diyaliz kateteri, arter içi katederler takılabilir. Girişimler sıklıkla ultrasonografi altında uygulanmaktadır. Entübasyon, trakeostomi, asit drenajı, torasentez, göğüs tübü uygulamaları, ritm bozukluklarında kardiyoversiyon, defibrillasyon, eksternal pacing gibi işlemler girişimlerimiz arasındadır. 

Solunum desteği ihtiyaca göre yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi ve farklı tip maskelerle basın. desteği gibi (CPAP/BİPAP) invazif olmayan yöntemlerle veya daha entübasyon sonrası solunum cihazı ile invazif olarak uygulanabilir. Hastanın ihtiyacına bağlı olark yüksek frekanslı osilatör (HFO), dahil olmak üzere tüm modlarda ventilatör desteği verilebilir. Tedaviye cevapsız ileri solunum ve/veya kalp yetmezliği olan çocuklar için vucut dışı destek sistemlerinden ECMO kullanılmaktadır. Bu yöntem vücut dışına pompa vasıtasıyla çekilen kanın yapay bir akciğer ile  temizlenerek hastaya geri verilmesi işlemidir. İleri merkezlerde kalp ve damar cerrahisi, perfüzyonist, yoğun bakım uzmanı, ve hemşireleri ve gerekli diğer birimlerin katkılarıyla ekip olarak uygulanan özel bir girişimdir. Ülkemizde solunum yetmezliği nedeniyle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde ECMO desteği alarak yaşatılan ilk çocuk hasta 2013 yılında kliniğimizden bildirilmiştir. Uluslararası bir ECMO veritabanı ve bilimsel organizasyonu olan ELSO' ya Türkiye' den ilk üye kliniğimiz olmuştur. Üniversitemizde ECMO dışında böbrek ve karaciğer yetersizlikleri ve çeşitli nörolojik ve otoimmün hastalıklarda diğer vücut dışı destek sistemleri (CVVH/CVVHD/CVVHDF gibi sürekli renal replasman tedavileri, plazma değişimi, vb. ) dahil olmak üzere 3. düzey tüm ileri destek tedavileri sağlanmaktadır.