Tıbbi Biyokimya

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1984 yılında kurulmuştur. Hastanenin kuruluşu ile hizmete giren Biyokimya Laboratuvarı ise 1986-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi  Hastanesi  Altunizade binasında hizmet verirken, 2010 yılından itibaren, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesinde, 2020 yılında açılan Ek Hizmet Binası Prof. Dr. Asaf ATASEVEN hastanesinde de  hizmet vermeye devam etmektedir.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı 2013 yılına kadar sadece kendi bünyesindeki kliniklere hizmet vermiş, 2013-2020 yılları arasında İstanbul Güney Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde bulunan 13 hastanenin özellikli testlerin çalışıldığı merkez laboratuvarı konumunda olmuştur. 2020 yılı sonuna kadar kamu hastanelerinde yerinde yapılan en kapsamlı hormon analizleri laboratuvarı, tüm pıhtılaşma faktörlerinin yerinde çalışıldığı tek kamu laboratuvarı, kamuda yerinde çalışılan en kapsamlı alerji test menüsü, monoklonal hastalıklarının araştırılması için elektroforotik  ve nefelometrik testlerin bir arada yapıldığı ve klinisyenlerle birlikte değerlendirildiği elektroforez laboratuvarı, kalıtsal metebolik hastalıklar için toplam 162  metabolitin ölçüldüğü ve klinisyenlerle birlikte değerlendirildiği kromatografik ve kütle spektrometrik analiz laboratuvarı, transpantasyon  hastalarının immünosupresan ilaç doz takibi laboratuvarı bünyemizde yer almıştır. 2020 yılı sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen İSLAB projesi kapsamında daha kısıtlı bir menü ile çalışan bir laboratuvar olarak konumlanmıştır. Tüm analizlerin gerçekleşmesi ve yorumlanması deneyimli öğretim üyeleri ile yapılmakta bu süreçte tıp lisans ve tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimi de gerçekleştirilmektedir.


01 Nisan 2022