Tıbbi Patoloji

     

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

1987 yılından bu yana hizmet vermekte olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’ na ait Patoloji Laboratuvarında 7 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim görevlisi, 3 uzman doktor ve 11 tıpta uzmanlık öğrencisi olmak üzere 24 doktor, 15 laboratuvar teknisyeni, 7 sekreter ve 20 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bölümde, Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi faaliyetleri yanında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, farklı olgulara ait yılda yaklaşık 20000 biyopsi, 15000 sitoloji ve 1000intraoperatif konsültasyon değerlendirilmektedir.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

Tıbbi Patoloji Laboratuvarında rutin histopatolojik ve sitopatolojik incelemeler yanında konvansiyonel histokimya, immunohistokimya ve moleküler patoloji yöntemleri ile olgular değerlendirilmektedir.

Tıbbi Patoloji Laboratuvarı bünyesinde bulunan immunohistokimya laboratuvarında, tam otomatik immunohistokimya boyama cihazı kullanılarak yaklaşık 300 antikor ile boyama yapılabilmektedir. Moleküler Patoloji Laboratuvar ünitesinde Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH), Poliremeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemleri kullanılarak ileri incelemeler gerçekleştirilmektedir. PCR yöntemi ile servikovajinal sürüntülerde moleküler yöntemle HPV tiplendirmesi yapılabilmektedir. İmmunfloresan mikroskopi ile özellikle deri ve böbrek biyopsilerinde tanısal incelemeler yapılmaktadır.  Yüzeysel  lezyonlara yönelik ince iğne aspirasyon biyopsi işlemi bölümümüzde yapılmaktadır. 


 

01 Nisan 2022