Radyoloji

Klinik Hakkında

Kliniğimiz Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Kliniğimizde bulunan olanaklar;

Dijital Röntgen

Dijital Mamografi

Floroskopi

Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Ultrasonografi

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Dijital Substraksiyon Anjiyografi (DSA)

Girişimsel Radyoloji

 

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

Kliniğimizde Nöroradyoloji, Baş-Boyun Radyolojisi, Toraks Radyolojisi, Kardiyovasküler Radyoloji, Meme radyolojisi Abdomen Radyolojisi, Genitoüriner Radyoloji, Kas-İskelet Sistem Radyolojisi ve Girişimsel Radyoloji alanında tanı ve tedavi amaçlı hizmet veren öğretim üyesi ve uzman hekimlerimiz bulunmaktadır.  

01 Nisan 2022