Çocuk Romatoloji


Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi; 

Sık ve nadir görülen otoinflamatuar hastalıklar, otoimmün bağ dokusu hastalıkları, kronik artritle seyreden hastalıklar, vaskülit grubu romatizmal hastalıkların tanı tedavi ve izlemine dair hizmet Kasım 2021 tarihi itibariyle verilmeye başlanmıştır. Endikasyon durumunda eklem içi enjeksiyon uygulaması yapılmaktadır. Subkutan ve intravenöz biyolojik ajanların kullanımına dair eile eğitimi, aile bilgilendirme toplantıları, günübirlik tedavi birimimizde bu ilaçların uygulanmasına dair hizmetler planlanmaktadır. 

Akademik Programlar;

Uluslararası Vaskülit Çalışma Grubu ve Paediatric Rheumatology European Association Emerging Paediatric RheumatoloGists and Researchers (PReS-EMERGE) üyeliği toplantılarına aktif katılım ve iş birliği, ulusal pediatrik romatoloji merkezleriyle yürütülen ortak toplantı ve çalışmalara katılım söz konusudur.

Öğrenci Asistan Eğitimi;


Pediatri uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

Polikilinik hizmeti, Pendik yerleşkesi ana binamızda 1. Kat Çocuk Romatoloji Polikliniğimizde verilmektedir. 

30 Mart 2022