Sosyal Pediatri

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi;

Sosyal Pediatri Bilim Dalı 23 Ekim 2012 tarihinde Dr. Perran BORAN tarafından kurulmuş olup, Uzmanlık ismimizde yer alan Çocuk Sağlığının korunması ve geliştirilmesi hizmetleri başta olmak üzere emzirme sorunları, erken çocukluk dönemi düzenleme sorunları (beslenme, ağlama, uyku sorunları) ağırlıklı olmak üzere koruyucu ve bakım hizmetleri vermektedir. Bilim Dalımız çatısında Çocuk Sağlığı izlem polikliniği yürütülmektedir. Bu polikliniğin amacı hastanemizde doğan bebeklerin ilk muayenelerinden başlayarak 5 yaşa kadar (talep halinde yıllık izlemler 10 yaşa kadar) uluslararası standartlara uyularak izlemi oluşturmaktır. Bağışıklama hizmetlerinin sağlanması, taramaların uygulanması, değerlendirilmesi, içerik ve davranışsal olarak uygun beslenmenin başlatılması, sürdürülmesi, emzirmenin teşviki, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi, motor, bilişsel, sosyal, duygusal, dil gelişiminin optimal seviyede desteklenmesi, risk faktörlerinin saptanması, büyüme ve gelişim geriliklerinin erken tespiti, zamanında rehabilitasyon hizmetleriyle buluşturulması, ailelerin kanıta dayalı ebeveyn destek programlarıyla güçlendirilmesi poliklinik hizmetlerini oluşturur. 6-36 ay gelişimsel uyku sorunlarına yönelik uyku polikliniğimiz ise yine Bilim Dalımız çatısında 2016 yılından itibaren Prof. Dr. Perran BORAN önderliğinde yarı zamanlı Uzman Psikoloğumuzla birlikte yürütülmektedir. Relaktasyon poliklinik hizmetimiz yine bilim dalımız çatısında emzirme danışmanı hemşiremiz (Ayşe KUTLUATA), Uzm. Dr. Ezgi BARIŞ ve Prof. Dr. Perran BORAN tarafından yürütülmektedir. Relaktasyon polikliniğinde emzirme sorunu yaşayan polikliniğimize başvuran tüm annelere hizmet sunulmaktadır. Hastanemizde çocukların bağışıklama hizmetlerinin verildiği aşı merkezi yine bilim dalımız çatısında polikliniğimizde hemşire Gülay AYGÜN ve Esra YEGİN tarafından verilmektedir. Ayrıca aşıların sistemden kayıtlanması yapılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri bilim dalımızda yürütülmektedir. Tıp Fakültesi öğrencilerimize, pediatri uzmanlık öğrencilerine, rotasyona gelen aile hekimliği ve halk sağlığı uzmanlık öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verilmekte ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Üniversite üzerinden bilgi ve becerilerini arttırmak üzere gelen gözlemci çocuk hekimlerine eğitim verilmektedir.
Pediatri uzmanlık öğrencilerinin tezleri bilim dalımızca yürütülmektedir. Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. Perran BORAN Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Sosyal Pediatri Doktora programı açılmış olup, şu an için 9 doktora program öğrencisi eğitim almaktadır. Dört öğrencimiz yeterliliğini almış olup, tez aşamasına geçmiştir. 
 
Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

Pendik Yerleşkesi ana binamızda 1. Kat Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği, Çocuk Uyku Polikliniği, Relaktasyon polikliniğinde verilmektedir. Başıbüyük yerleşkesinde hizmetlerimiz randevu talebi  üzerine  planlanmaktadır. Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğimizde Sağlık Bakanlığı Aşı Programı ücretsiz olarak uygulanarak sürdürülmektedir. Ayrıca özel aşılar konusunda bilgi verilerek uygulanmaktadır. Diğer polikliniklerimizden ve yatan hastalardan bağışıklama konusunda gelen konsültasyonlar değerlendirilerek bireysel olarak hazırlanmış programlara göre aşı uygulamaları yapılmaktadır.  Babak dostu hastane emzirmenin teşviki kapsamında doğum yapmış annelere vizit yapılarak emzirme danışmanlığı ve gebe okulunda ise eğitim hizmeti sunulmaktadır.

01 Nisan 2022