Geriatri

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Geriatri Bilim Dalı, Marmara Tıp Fakültesi bünyesinde 2018 yılında kurulmuştur. Geriatri; 65 yaş üstü bireylerin hastalıkları, fonksiyonel durumları, sosyal yaşamları, yaşam kaliteleri, bu bireylere yönelik etkili koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Amacı yaşlının mevcut sağlığını korumak, hastalıklarını optimal düzeylerde tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini yükselterek daha tatminkar ve sağlıklı yaşamasına yardımcı olmaktır. Ayrıca, eğitim ve toplum hizmetleri aracılığıyla yaşlıların yaşam süresini arttırırken, aktif yaşlanmalarını sağlamak geriatrinin amaçlarından biridir.

Yurtiçi bağlantılar;

  • 1-Akademik Geriatri Derneği
  • 2-Alzheimer Derneği
  • 3-Türk İç Hastalıkları Derneği
  • 4-Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

Kliniğimizde poliklinik ve yatış gerektiren hastalar için hizmet verilmektedir. Polikliniğimiz haftada 5 gün randevu ile hizmet vermektedir. Polikliniğimizdeki değerlendirmelerde, öncelikle hastanın başvuru şikayeti değerlendirilmekte, sonrasında (aynı gün veya takip eden kontrol muayenelerinde) şikayeti olsun ya da olması yaşlılarda görülme sıklığı artan, yaşam kalitesinin ve yaşam süresinin belirlenmesinde önemli yer tutan geriatrik sendromlara yönelik sorgulama, sosyal durum ve fonksiyonel durum değerlendirmelerini içeren kapsamlı geriatrik değerlendirme yapılmaktadır. Gereğinde ilgili bilim dalları ile iletişim sağlanarak multidisipliner geriatri ekibi halinde hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

Tıp Fakültemiz bünyesinde çok sayıda serum biyokimyasal incelemeleri, idrar tetkikleri, rutin x-ray tetkikleri, DEXA ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü, mamografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ve PET-BT randevu ile ilgili hekim isteği üzerine yapılmaktadır. 


01 Nisan 2022