Radyasyon Onkolojisi

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
1996 yılında kurulmuştur. Bu tarihten 2010 yılına kadar Altunizade’de yer alan Marmara Üniversitesi Hastanesinde 10.000’e yakın hastanın tedavisiyle birlikte eğitim faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası araştırma (klinik çalışma) faaliyetlerini sürdürmüştür (EORTC-Radyoterapi Grubu, Türk Onkoloji Grubu). Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırması Hastanesine geçişin ardından yeni bölümün kuruluş çalışmaları devam etmiştir. Yeni hastanede ilk hasta tedavimiz 26.08.2013 tarihinde başlamıştır. Kliniğimizde bu tarihten Üniversite-Hastane (Sağlık Bakanlığı) ve hizmet alımı paydaşlarıyla bugüne (Kasım 2021) kadar yaklaşık 5000 hastanın tedavisi ve 10.000’in üzerinde hastanın poliklinik takibi gerçekleşmiştir. Kliniğimiz uzman hekimlerinin beşi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi öğretim üyesi olup diğer uzmanlar Sağlık Bakanlığı kadrosunda yer almaktadır. Uzmanlık eğitimine devam eden altı asistan hekimimiz bulunmaktadır. Uzman hekimlerimizden üçünün Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Belgesi (Board) olup bunun dışında iki uzmanımız yeterlik yazılı sınavını geçmiştir (Dr Utku Akay- Eylül 2021, Türkiye Birinciliği). Bunun dışında biri doktoralı üç sağlık fizikçisi, 10 radyoterapi teknikeri, ikisi meme kanseri üzerine sertifikalı ve biri eğitim hemşiresi toplam üç hemşire, bir diyetisyen, biri bölüm sekreteri üç personel, bir temizlik personelimiz mevcuttur. Kliniğimizde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Radyoterapi Teknikerliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin staj eğitimleri, Sağlık Fiziği Yüksek Lisans öğrencilerinin eğitimleri de gerçekleşmektedir. Bunun dışında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin elektif stajları ve öğretim üyelerinin danışmanlığında yaptıkları çalışmalar da gerçekleşmektedir. Kliniğimizin uzman hekimleri kendi uzmanlık konularında hastanemizde gerçekleşen multidispliner konseylere katılmaktadırlar. Bunun dışında kendi akademik ilgi alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalarına devam etmektedirler.

Radyasyon Onkolojisi Kliniği cihaz parkuru:

1. Elekta Synergy ve Varian Trilogy marka iki yüksek enerjili lineer hızlandırıcı (LINAK) ve BT-simülator ve tedavi planlama sistemleri

2. Nucletron HDR Brakiterapi cihazı ve tedavi planlama sistemi 

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

Küratif ya da palyatif palyatif radyoterapi endikasyonu olan tüm kanser hastalarının tedavisi Anahtar kelimeler: Radyoterapi; beyin, baş boyun, akciğer, meme, özefagus, mide, pankreas, rektum, ekstremite ve yumuşak doku (sarkom), prostat, mesane, serviks, endometrium, çocukluk çağı ve cilt tümörlerinin tedavisi

1. Eksternal radyoterapi uygulamaları: Klinik değerlendirme ile endikasyonu konan ilgili kanser tanılı hastaların radyoterapisi:
2. Brakiterapi: Jinekolojik tümörlerde (serviksi endomterium) brakiterapi uygulamaları
3. Stereotaktik radyoterapi: Beyin yerleşimli primer ya da metastatik hastalıkta uygun endikasyonda radyoterapi

Tümör gruplarına göre hizmet alanları:

Poliklinik 1:
 Akciğer (toraks) tümörleri, gastrointestinal sistem (özefagus, mide, pankreas, rektum, karaciğer) tümörleri
Poliklinik 2: Meme kanseri, yumuşak doku ve kemik tümörleri (sarkomlar)
Poliklinik 3: Santral sinir sistemi (beyin), baş boyun tümörleri, çocukluk çağı tümörleri, tüm vücut ışınlamaları
Poliklinik 4: Ürolojik tümörler (prostat) jinekolojik tümörler, hematolojik tümörler ve cilt tümörleri, brakiterapi

01 Nisan 2022