Göğüs Hastalıkları

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1987 yılında, Yoğun Bakım Bilim Dalı ise 2003 yılında Prof. Dr. Turgay ÇELİKEL tarafından kurulmuştur. Kliniğimiz Türk Göğüs Hastalıkları Board’ u tarafından akredite edilmiştir.

Göğüs Hastalıkları ve yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimleri verilmektedir.

Prof. Dr. Sait KARAKURT ve Prof. Dr. Turgay ÇELİKEL’ in iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve yoğun bakım yan dal uzmanlıkları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Emel ERYÜKSEL, göğüs hastalıkları ve yoğun bakım yan dal uzmanıdır.

Prof. Dr. Berrin Ceyhan iç hastalıkları, göğüs hastalıkları uzmanlıkları vardır.

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, göğüs hastalıkları servisi, dahili yoğun bakım ünitesi, bronkoskopi birimi, solunum fonksiyon testi birimi, uyku laboratuvarı ve polikliniklerden oluşmaktadır.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

KOAH polikliniği, Astım ve Allerji polikliniği, Pulmoner hipertansiyon polikliniği, Akciğer transplantasyonu polikliniği  ve 3 adet genel poliklinik ile poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Seval Acar Solunum Fonksiyon Biriminde spirometri, DLCO, volüm ölçümü için bodybox ünitesi bulunmaktadır.

Bronkoskopi biriminde EBUS (endobronşiyal ultrasonografi) ile örnek alınabilmesi olanağı da bulunmaktadır.

Dahili YBÜ, tümü monitörize, 8 yataktan oluşmakta ve her türlüinvazif girişim, diyaliz, sürekli veno-venöz hemodiyaliz (CVVH), plasmaferez, ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), ekokardiyografi ve ultrasonografi olanakları bulunmaktadır.

Uyku laboratuvarında ise diğer dalla ile ortak bir şekilde çalışılmakta, poligrafi ve polisomnografi ile evde ya da yatırılacak uyku ile ilgili sorunlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.


01 Nisan 2022