Çocuk Kardiyoloji
Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi;

Marmara Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı 1996 yılında Prof. Dr. Figen AKALIN tarafından kurulmuş ve halen faaliyetini sürdürmektedir. Bilim dalımızda çocuklarda konjenital kalp hastalıkları, akut romatizmal ateş, romatizmal kalp hastalıkları, kardiyomiyopatiler, çocukluk çağı aritmileri, kawasaki hastalığı, miyokardit ve perikarditler, Sistemik hastalıkların kalp tutumları , sporcularda kardiyavasküler değerlendirme, erişkinlerde konjenital kalp hastalıkları, fetal kardiyoloji konularında hizmet sunulmakta.  Tıp Fakültesi öğrencileri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık öğrencileri, Pediyatrik Kardiyoloji yan dal uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir.

Kliniğimizde pediatrik kardiyoloji yan dal eğitimi almış olan uzman doktorlar;

Uzm. Dr. Sinem ALTUNYUVA USTA

Uzm. Dr. Nilüfer ÇETİNER

Doç. Dr. Elif EROLU

Uzm. Dr. Dilek BORAKAY


Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

Kliniğimizde 0-18 yaş çocuklarda pediatrik kardiyoloji hizmeti verilmekte, ayaktan ve yatarak hasta takibi yapılmaktadır.


Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yapılan tanısal ve girişimsel işlemler;

-Pediatrik ve Erişkin Transorasik Ekokardiyografi

-Fetal Ekokardiyografi

-Transözefageal Ekokardiyografi

-Kontrast Ekokardiyografi

-EKG ve Telekardiyografi Değerlendirilmesi

-24 saatlik Ritm Holter Monitorizasyonu

-  24 saatlik Kan Basıncı Holter Monitorizasyonu

-Treadmill Egzersiz Testi

-6 Dakika Yürüme Testi

-Tilt Testi

-Event Recorder

-Transözefageal elektrofizyoloji

-KArdiyak CT ve MRI

-Tanısal Kateter Anjiyografi

-Girişimsel Kateter - Anjiyografi İşlemler (Balon atriyal septostomi, pulmoner ve aortik balon valvuloplasti, PDA kapatılması, ASD kapatılması, VSD kapatılması, koarktasyon balon valvuloplasti ve stent uygulamaları, kollateral damar oklüzyonu) 

-Preoperatif  ve postoperatif kalp hastalarının izlemi
30 Mart 2022