Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

Bilim dalımız uzman ve deneyimli hekimleri ile Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Başıbüyük yerleşkesinde hizmet vermektedir. Pendik merkez bina 7. katında 17 yataklı servis, 8 kök hücre nakil ünitesi, Pendik ek hizmet binası 4. katta 10 yataklı servis olarak, yatan hasta izlemi yapılmaktadır. Maltepe Başıbüyük yerleşkesinde henüz yatak paylaşımı yapılmamış olup, COVID servisi olarak hizmet verilmektedir. Ayaktan hasta takibi için hemotoloji ve onkoloji polikliniği hafta içi mesai saatlerinde tüm günlerde, bir poliklinik ise kök hücre nakli yapılan hastaların ayaktan takibi amacıyla cuma günleri olmak üzere toplam üç poliklinik hizmet vermeye başlamıştır.  Her salı öğleden sonraları eğitim günü olup, güncel tedavi yaklaşımları ve akademik çalışmalar tartışılmaktadır. Salı öğleden sonraki saatlerde poliklinik hizmeti verilmemektedir. Ayrıca poliklinik katında kemoterapi, transfüzyon ve ilaç uygulaması yapılan bir ayaktan tedavi ünitemiz bulunmaktadır.  

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

Kliniğimizde 0-18 yaş arasında olan  tüm hastalara çocukluk çağı kan hastalıkları, lösemiler, tüm solid tümörlerin ve ayrıca son üç yıldır da akraba içi/akraba dışı donörlerden kök hücre tedavisi multidisipliner yaklaşımla yapılmaktadır. Çocuk Cerrahisi, Ortopedi, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Genetik, Patoloji, Göz Hastalıkları, Üroloji ve Kulak Burun Boğaz ABD gibi branşlar ile koordineli, ortak kararlarla izlenmektedir.

Hastanemizde sıklıkla tedavi edilen hastalıklar;
Hematolojik Hastalıklar; anemiler, trombositopeniler ve trombosit fonksiyon bozuklukları, kanama bozuklukları ve hemofililer, kan tranfüzyonu gerektiren hastalıkları (talasemiler ve diğerleri), akut ve kronik lösemiler miyelo displastik sendrom, hemofagositik lenfohistiositoz gibi nadir kan hastalıkları tanısı ve tedavisi yürütülmektedir.

Onkolojik Hastalıklar;  lenfoma, ortopedik kanserler, beyin ve merkezi sistem tümörleri, tüm yumuşak doku tümörleri, nöroblastom, böbrek tümörleri, retinoblastoma ve diğer nadir görülen çocukluk çağı kanserleri de izlenmektedir. Ayrıca malign olmayan ana malignite potansiyeli yüksek olan immune yetmezlikler allerji ve immunoloji bilim dalı ile ortak olarak takip edilmelidir. 

Kök hücre nakli; otolog, allojenik akraba içi/dışı ve haploidentik nakiller yapılamaktadır.

30 Mart 2022