Çocuk Göğüs Hastalıkları

 


Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi;

Çocuk Göğüs Hastalıkları 1990 yılında Prof. Dr. Elif DAĞLI tarafından kurulmuş olup, Prof. Dr. Ayten PAMUKÇU, Prof. Dr. Fazilet KARAKOÇ ve Prof. Dr. Refika ERSU kliniğimizde daha önce görev almış diğer Öğretim Üyeleridir.
Kliniğimizde bugüne kadar hasta bakımına yönelik hizmetlerle birlikte, tıp öğrencilerimize, pediatri uzmanlık öğrencilerine ve çocuk göğüs hastalıkları yan dal uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir. Öğretim görevlileri, aynı zamanda ulusal veya uluslararası araştırma projelerinde sorumlu araştırıcı ve/veya yardımcı araştırıcı rolleri ile yer almaktadır. 

Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

Yatan hasta hizmeti üç ayrı ünitede (Pendik yerleşkesinde ana bina ve ek hizmet binamızda, Başıbüyük Yerleşkesinde Prof. Dr. Asaf ATASEVEN Hastanesi' nde) verilmektedir. Poliklinik hizmeti, pendik yerleşkesi ana binamızda 1. Kat Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde ve Başıbüyük Prof. Dr. Asaf ATASEVEN Hastanesi'nde verilmektedir. Çocuk Göğüs Hastalıklarının en önemli hasta grubu olan kistik fibrozis hastaları için kurulmuş olan Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi'nde 2 hemşiremiz ve 1 diyetisyenimizin de katkılarıyla hastalarımıza hizmet verilmektedir. Kistik Fibrozis tanısında altın standart test olan ter testi kliniğimizde rutin olarak yapılmaktadır.  Bir diğer önemli hasta grubu olan primer silyer diskinezi hastalarının tanı ve takibi için high speed videomikroskobi cihazı ve nazal nitrik oksit cihazı ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.  Nöromüsküler hastalığı olan hastalar kliniğimizde akciğer sorunları açısından takip edilmekte ve maksimum inspiratuar - ekspiratuar basınç ve nazal inspiratuar basınç ölçümleri yapılarak solunum kas gücü değerlendirilmektedir. Çocuk uyku laboratuvarı Türkiye' de ilk çocuklara yönelik kurulan laboratuvar olup, uyku laboratuvarında polisomnografi / /poligrafi tetkikleri ile santral, obstruktif uyku apneli hastaların tanısı konulmakta, lüzum halinde noninvaziv ventilasyon tedavisi başlanarak evde ventilasyon desteği verilebilmektedir. Ülkemizde çocuklarda bir diğer ilk olan Bronkoskopi Ünitemizde fleksibl bronkoskopi ile tüm yaştaki hastalarımızın havayolu incelenebilmektedir. 

24 Mart 2022