Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Kliniği

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi;

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 1999 yılında kurulmuştur. Bilim dalımızda üç poliklinik, bir test odası, bir diyabet eğitim odası mevcuttur. Hastanede yatarak tedavi gereken hastalar pediatri servislerine yatırılmaktadır. Ayrıca hastalarımız günübirlik tedavi ünitesinden de yararlanmaktadır. Kliniğimiz de hasta bakımı yanı sıra, eğitim (tıp öğrencileri, pediatri uzmanlık öğrencileri ve çocuk endokrinoloji yandal uzmanlık öğrencileri) ve bilimsel araştırma projelerinde sorumlu araştırıcı ve/veya yardımcı araştırıcı rolleri ile yer almaktadır. Bilim dalımız öğretim üyeleri ve uzmanları ulusal ve uluslararası kongrelere aktif katkı ve katılım sağlamaktadırlar. Bilim dalımızda yan dal uzmanlık eğitimi (fellowship) verilmektedir. Diyabet Ünitemizde diyabet hemşiresi, diyabet diyetisyeni ve psikolog görev yapmaktadır.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalımızda 0-18 yaş gurubu tüm hormonal hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Büyüme ve gelişme bozuklukları, diyabet, hipoglisemi, trioid hastalıkları, hipofizer hastalıklar, adrenal (böbreküstü bezi) hastalıkları, cinsiyet gelişim bozuklukları, ergen veya geç ergenlik, obezite (şişmanlık), kalsiyum ve kemik metabolizması bozuklukları (raşitizmler, osteogenezis imperfekta) en sık görülen endokrinolojik sorunlardır. Kliniğimizde bu hastaların tanısında kullanılan tüm dinamik endokrinolojik testlerin (büyüme hormonu uyarı testleri, glukoz yükleme testi vb. ) yanı sıra LC/MS ile steroid paneli gibi ileri tanısal yöntemler uygulanabilmektedir. Yenidoğan hipotiroidi taramasından sev edilen hastaların tanı ve tedavileri de kliniğimizde yapılmaktadır. Diyabet ünitemizde çocuk ve ergenler için yoğun tedavi ileri diyabet teknolojileri (sensör ve hibrid pompa) uygulamaları yapılmaktadır. Hasta ve aile eğitimini ön plana alan bir yaklaşımla diyabetli ailelere yönelik düzenli, periyodik interaktif eğitim toplantıları yapılmaktadır.

18 Mart 2022