Üroloji

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 16.01.1986 tarihinde kurulmuştur. 1986-2010 yılları arasında İstanbul’un Altunizade semtinde bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet vermiştir. Genel üroloji pratiğinin yanı sıra üroonkoloji, çocuk ürolojisi, taş hastalıkları cerrahisi, işlevsel üroloji, androloji, rekonstrüktif üroloji, transplantasyon alanlarında literatürde tanımlanmış tüm cerrahi teknikler başarı ile uygulanmış ve tüm alt branşlarda bilimsel literatüre katkı sağlayan bilimsel araştırma makaleleri yayınlanmıştır.

Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin 2010 yılında Pendik’te İl Özel İdaresi’nin hastane binasına taşınması ile kliniğimiz 2010 yılının kasım ayından itibaren İstanbul’un Pendik semtinde bulunan yeni yerleşkesi olan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermeye başlamıştır.

Kliniğimizin 2020 yılı itibariyle altıyüzdoksan yataklı hastanemizde onsekiz yatak kapasitesine sahip Üroloji Servisi; genel üroloji polikliniğinin yanı sıra üroonkoloji, çocuk ürolojisi, kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji, taş hastalıkları ve endoüroloji, androloji konularında ayrı ayrı yan dal poliklinik hizmeti verilen toplam beş polikliniği, ELMED Multimed ED marka elektromanyetik litotriptör bulunan bir vücut dışı şok dalga tedavisi ünitesi, üç adet ürodinami cihazı ve iki adet üroflovmetri cihazı ile hizmet veren gelişmiş bir ürodinamik test ünitesi, bir lokal cerrahi ve endoskopi ünitesi bulunmaktadır. Kliniğimizde güncel ürolojik cerrahi standartlarının izin verdiği açık, laparoskopik ve endoskopik tüm ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca kliniğimiz, tüm klinik ve öğretim kadrolarıyla ve üst düzey bilimsel kaliteye sahip çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası kongrelerde yer almakta, ayrıca çok merkezli de dahil olmak üzere birçok bilimsel araştırmada hem yönetici hem katılımcı olarak rol almakta ve bu çalışmalar sonucunda birçok ulusal ve uluslararası makale yayınlanmaktadır.

Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, 2020 yılında Avrupa Üroloji Kurulu "European Board of Urology(EBU)" tarafından Asistan Eğitim Programı (EBU Certification of the Residency Training Programme in Urology) sertifikası almaya hak kazanarak Avrupa Kurul Sertifikalı Merkezler (EBU-Certified Center) arasında yerini almıştır.Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

  • Genel Üroloji, Üroonkoloji, Çocuk Ürolojisi, Kadın Ürolojisi ve İşlevsel Üroloji, Taş Hastalıkları ve Endoüroloji, Androloji alanlarında poliklinik hizmeti ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası standartlarda tanımlanmış cerrahi hizmetleri
  • Üriner Sistem Taşlarında Vücut Dışı Şok Dalga Tedavisi (Taş Kırma)
  • Ürodinamik Çalışmalar
  • Lokal Cerrahi ve Endoskopik Müdahaleler

03 Mart 2022