Plastik Rekonsrüktif Cerrahi

 

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi;

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 26 Mart 1990 yılında Prof. Dr. Ayhan NUMANOĞLU tarafından kurulmuş olup, akademik ve bilimsel kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir. Geçen süre içerisinde pek çok hastayı sağlığına kavuşturma gayesi ile tedavi eden kliniğimiz bunun yanında tıp bilimine yarar sağlayacak onlarca uzman doktor yetiştirmiştir. Kliniğimizde 1 doçent, bir uzman ve 14 tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan doktor) görev yapmaktadır. Kliniğimiz bir poliklinik, iki lokal müdahale salonu ve ameliyathane odaları ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Yılda ortalama 20000 hastaya poliklinik hizmeti verilmekte, ortalama 1000 hasta yatarak tedavi almaktadır. Doğumsal anomaliler, el ve yüz travmaları, meme cerrahisi, cilt tümörlerinin cerrahi tedavisi başta olmak üzere plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanının ilgilendiren tüm tedavi ve cerrahi girişimler kliniğimizde uygulanmaktadır. 

Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

-Cilt Kanserleri ve diğer cilt ve yumuşak doku lezyonlarının tedavisi

-Mikrocerrahi - Serbest doku nakilleri

-Konjenitalanomaliler (Yarık dudak-damak, mikrotia, polidaktili, sindaktili)

-Travmatik yüz yaralanmaları (yüz kemik kırıkları, fasiyel sinir onarımı)

-Baş boyun kanserleri rekonstrüksyonu

-Meme  rekonstrüksyonu ve meme estetik cerrahisi

-El, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi (acil el yaralanmaları, karpal tünelsend, sinir onarımı, tendon transferleri

-Replantasyonlar


 

03 Mart 2022