Göz Hastalıkları

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:

 Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Pendik - Üst Kaynarca'da bulunan 540 yataklı eğitim hastanesinde hizmet vermektedir. Bu hastanede Göz Kliniğinin 1. katta toplam 450 m2 kapalı alana sahip bir poliklinik bölümü ve 3.katta hasta yatışlarının yapıldığı bir klinik servisi mevcuttur. Poliklinikler, mevcut hastanenin 1. katında yer almaktadır. Kasım 2021 tarihinde halihazırda mevcut genel poliklinik sayısı 4 adettir. Bunlara ek olarak Travma, Oküler Onkoloji, Nöro-oftalmoloji, Oküloplastik ve Orbita, Kornea-Kontakt Lens, Katarakt, Vitreoretinal Cerrahi, Tıbbi Retina, Üvea, Glokom ve Şaşılık alt birimlerine ait  9 adet oda, 1 adet fundus flourosein anjiyografi odası, 1 adet görme alanı odası,  1 adet optik kohorens tomografi (OKT) odası, 1 adet refraksiyon ve göz içi basıncı ölçüm odası ve hasta dosyaların bulunduğu 2 adet arşiv odası bulunmaktadır.  Ayrıca 1. katta bölümümüze ait 1 adet Oküler Elektrofizyolojik tetkik (VEP-ERG) odasi ve 0. katta Prematüre Retinopatisi muayene odası bulunmaktadır. Göz Hastalıkları Kliniği hastanemizin 3. katındadır ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ile ortak kullanılan bu serviste, bölümümüze ait toplam 10 adet hasta yatağı bulunmaktadır. Ayrıca yine 3. katta 1 adet Nd-Yag, Argon ve Valon Lazer Odası, 2 adet yatan hastalar için ayrılmış muayene odası ve 1 adet steril koşullara uygun Lokal Girişim ve Göz-içi Enjeksiyon odası bulunmaktadır. Hastanemizin ameliyathanesinde, bölümümüzün haftada 5 gün ameliyat yapmak üzere kendisine ayrılmış ameliyat odaları vardır. Öğretim üyelerine ait odalar kliniğin yanında hastanemizin 3. katında bulunmaktadır.

BİRİMLERİMİZ


Elektrodiagnostik: Prof. Dr. Özlem Şahin

Tıbbi Retina: Prof. Dr. Özlem Şahin, Uzm. Dr. Mehmet Orkun Sevik, Uzm. Dr. Aslan Aykut

Vitreo-Retinal Cerrahi: Prof. Dr. Özlem Şahin, Uzm. Dr. Mehmet Orkun Sevik, Uzm. Dr. Aslan Aykut

Prematüre Retinopatisi: Prof. Dr. Özlem Şahin, Uzm. Dr. Mehmet Orkun Sevik, Uzm. Dr. Aslan Aykut

Oküler Onkoloji: Prof. Dr. Özlem Şahin, Uzm. Dr. Aslan Aykut

Oküler Travmatoloji: Prof. Dr. Özlem Şahin, Uzm. Dr. Aslan Aykut, Uzm. Dr. Esra Biberoğlu Çelik

Şaşılık ve Pediatrik Oftalmoloji: Doç. Dr. Eren Çerman

Glokom: Doç. Dr. Muhsin Eraslan

Üvea – Behçet: Doç. Dr. Hande Ataberk Çeliker

Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları: Doç. Dr. Semra Akkaya Turhan

Kontakt Lens : Doç. Dr. Semra Akkaya Turhan

Katarakt ve Refraktif Cerrahi: Doç. Dr. Semra Akkaya Turhan, Doç. Dr. Muhsin Eraslan

Oküloplastik ve Orbital Cerrahi: Dr. Öğr. Gör. Volkan Dericioğlu

Nörooftalmoloji: Dr. Öğr. Gör Volkan Dericioğlu

Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu: Uzm. Dr. Esra Biberoğlu Çelik

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:

 Polikliniğimizde Fundus Floresein Anjiografi (FFA), Optik Kohorens Tomografi (OKT), Pakimetri, Scanning Lazer Oftalmoskopi, Sinir Lifi Analizi, Optik Biyometri, Ön segment ve Arka Segment Fotoğraflanması, Göz Ultrasonu, Görme alanı, Hess Perdesi, Sinoptofor Cihazı, Şaşılık Muayene Testleri, Kornea Topografisi, Speküler Mikroskopi, Konfokal Mikroskopi, Retina Tomografisi, Elektrofizyolojik Testler (VEP-ERG-EOG), RetCam Görüntülemesi uygulamaları yapılmaktadır.

 Klinik-Servis katında Lazer uygulamaları (Argon lazer, Nd yag lazer, Valon), Göz-içi Enjeksiyon, Korneal Çapraz Bağlama (Cross-linking)  ve lokal anestezi altında yapılabilecek küçük girişimler ve tedavileri uygulanmaktadır.

Bölümümüzde Uygulanan Cerrahiler:

 Anabilim Dalımız, güncel Göz Hastalıkları yaklaşımı ve Türk Oftalmoloji Derneği ile uyumlu olacak şekilde tüm alt birimlerimiz ile hizmet vermektedir. Bu birimlere ait cerrahilerin bir çoğu hastanemizde uygulanmaktadır. Bölümümüzde tüm vitreo-retinal cerrahi işlemler, tüm oküler ve orbital travma cerrahileri, göz içi enjeksiyonlar, prematüre retinopatisi takip, lazer ve göz içi enjeksiyon ile tedavileri, oküler onkoloji hastalarının takip, tedavi ve cerrahileri, tüm pediatrik ve paralitik şaşılık ameliyatları, tüm konjenital ve edinilmiş glokom ameliyatları, minimal girişimsel glokom ameliyatları, katarakt cerrahisi (fako tekniği ve klasik yöntemler), refraktif katarakt cerrahisi, keratoplasti (kornea nakli), kornea hastalıklarına bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavileri, üvea hastalıklarına bağlı gelişen tüm katarakt ve vitreo-retinal hastalıkların cerrahileri, göz yaşı sisteminde ortaya çıkabilecek tüm sorunların endoskopik ve dış yaklaşım ile cerrahileri, tüm göz kapağı ameliyatları, orbital hastalık ve tümör ameliyatları ve optik sinir cerrahisi yapılabilmektedir.

Bölüm Poliklinik İşleyişi:


Pazartesi: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinikler, Tıbbi Retina, Şaşılık, Glokom, Üvea, Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Oküloplastik ve Orbital Cerrahi, Travma poliklinleri

 alı: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinikler, Tıbbi Retina, Vitreo-Retinal Cerrahi, Glokom, Behçet, Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları, Nöro-Oftalmoloji poliklinikleri

 Çarşamba: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinikler, Tıbbi Retina, Şaşılık, Glokom, Üvea, Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları, Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Oküloplastik ve Orbital Cerrahi,  Travma poliklinikleri

 Perşembe: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinikler, Tıbbi Retina, Vitreo-Retinal Cerrahi, Şaşılık, Glokom, Üvea, Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları, Kontakt Lens, Oküloplastik küçük girişimler, Travma poliklinikleri

 Cuma: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinikler, Tıbbi Retina, Vitreo-Retinal Cerrahi, Glokom, Üvea, Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları, Kontakt Lens, Oküler Onkoloji, Az Görme Rehabilitasyon poliklinikleri

Bölüm  Ameliyathane  İşleyişi:

         Pazartesi:

 • Ameliyathane 1. Oda: Üvea Birimi Ameliyatları
 • Lokal Oda: Keratokonus, Cross-link cerrahisi

   

  Salı:

 • Ameliyathane 1. Oda: Glokom ve Şaşılık Birimi Ameliyatları
 • Ameliyathane 2. Oda: Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Ameliyatları
 • Lokal Oda: Göz içi enjeksiyon

   

  Çarşamba:

 • Ameliyathane 1. Oda: Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi Ameliyatları
 • Ameliyathane 2. Oda: Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi Ameliyatları
 • Lokal Oda: Göz içi enjeksiyon

   

   Perşembe:

 • Ameliyathane 1. Oda: Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi Ameliyatları
 • Ameliyathane 2. Oda: Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Ameliyatları
 • Lokal Oda: Göz içi enjeksiyon

   

  Cuma:

 • Ameliyathane 1. Oda: Şaşılık Birimi Ameliyatları
 • Ameliyathane 2. Oda: Oküloplastik ve Orbital Cerrahi Birimi Ameliyatları
 • Lokal Oda: Göz içi enjeksiyon

 


28 Şubat 2022