Göğüs Cerrahi

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi:                                                                                                                                       

Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 1991 yılında Prof. Dr. Mustafa Yüksel tarafından kurulmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemize birçok uzman doktor kazandırmış kliniğimiz adeta bir göğüs cerrahisi okuludur. Yurtiçi ve yurtdışı hastanelerde ve üniversitelerde çalışmakta olan akademisyenler ve doktorlar için her yıl düzenlenen “workshop”lar aracılığıyla eğitimler verilir. Kliniğimiz anabilim dalı başkanımız Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli önderliğinde toplam beş öğretim üyesi, iki uzman doktor, beş araştırma görevlisi doktor ile serviste 20 hastalık yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Servisimizde 7/24 bir nöbetçi doktor bulunmaktadır.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler:   

Kliniğimizde akciğer kanseri, akciğerin benign hastalıkları (nodüller, kistik hastalıklar), yemek borusu (özefagus) ve soluk borusu (trakea) cerrahisi ile stent/balon işlemleri, diyafram operasyonları, akciğer zarının (plevranın) malign (mezotelyoma) ve benign hastalıklarının tanısı ve cerrahi tedavisi, göğüs duvarı pektus deformiteleri (güvercin ve kunduracı göğsü) , el-koltukaltı-yüz terlemesi ameliyatları, torasik outlet sendromu, timus patolojileri, myastenia gravis operasyonları, mediastenin benign ve malign hastalıkları, kronik pulmoner hipertansiyon tedavisi, KOAH’ın endobronşiyal tedavisi, ALS hastalarında diyafram pili uygulaması, göğsün künt ve penetran travmaları gibi göğüs cerrahisi tanı ve tedavisi kapsamında yer alabilecek her türlü hastalık tedavi edilmektedir.

28 Şubat 2022