Genel Cerrahi

Klinik Hakkında

Klinik Hakkında Tanıtıcı Bilgi;

1985 yılından  beri sağlık bilimi ve sağlık sektöründe hizmet, eğitim ve araştırma adına önemli katkıları olan Genel Cerrahi Kliniği, 2010 yılından itibaren yeni hastanesinde, daha yüksek kapasite ile ve daha büyük imkanlarla faaliyet göstermeye devam etmektedir. Genel Cerrahi Kliniği servis, ameliyathane, endoskopi ve poliklinik bölümlerinden oluşmaktadır. Burada görevli öğretim üyeleri, uzmanlar, uzmanlık öğrencileri, hemşire ve yardımcı personeller kliniğimizin geleneklerinden ve bireylere saygı ilkesinden ödün vermeden, 24 saat kesintisiz bir tempo ile hep beraber sürekli daha iyiyi başarma gayreti içindeyiz.

Servis


Genel Cerrahi Kliniğinde opere olmuş, olacak veya müşahade altına alınan hastalara tahsis edilmiş, toplam 43 yataklı (6 özel oda ve bir suit oda) 2 servis bulunmaktadır. Servis hizmetleri, servis sorumlu doktorları, tecrübeli hemşire ekibimiz ve yardımcı tıbbi personelimiz tarafından verilmektedir. Genel Cerrahi servisi dahilinde, akademik kadromuza tahsis edilen ve idari işlerin yürütüldüğü departman bölümü mevcut olup, ayrıca öğrenci ve asistan eğitim programlarına, sosyal ve bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan bir seminer bulunmaktadır.

Ameliyathane

Her gün elektif operasyonlara ayrılan 2 aktif ameliyathane, 24 saat acil operasyonlara ayrılmış olan en az bir ameliyathane bulunmaktadır. Burada uzman cerrahi ekibimiz tarafından başta onkolojik (kanser) cerrahi olmak üzere, çok kapsamlı cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Genel Cerrahi Kliniği olarak; hepatobiliyer cerrahi (karaciğer, safra yolları ve pankreas), Gastrointestinal cerrahi (Özofagus, mide, ince barsak ve kolonrektum) kanser cerrahisi, anorektal bölge hastalıklarının cerrahi tedavisi, tüm karın duvarı fıtıkları ve meme ve endokrin cerrahisi oluşturmaktadır. Aynı zamanda laparoskopik cerrahi ve bariatrik (obesite) cerrahi konusunda da faaliyet göstermekteyiz. Genel Cerrahi Kliniği uzun tıllardır gerçekleştirdiği böbrek nakli operasyonlarına devam etmekte özellikle son yıllarda gerçekleştirilen pediatrik böbrek nakli ile de faaliyet alanını genişletmektedir.

Endoskopi

Hastanemiz endoskopi servisinde, uzman kadromuz ve kliniğimize ait endoskopi üniteleri ile alt ve üst gastrointestinal (sindirim) sistem endoskopisi, manometri testleri (reflü hastaları ve anal inkontinans-dışkı tutamama-) endoskopik müdahaleler, endoskopik cerrahi, ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) işlemleri yapılmakta, bu konuda özel olarak asistan eğitimi verilmektedir.

Poliklinik

Kliniğimizin ayaktan tanı ve tedavi birimi olarak, mesai saatleri dahilinde 4 Genel Cerrahi Polikliniği, haftanın belirli günlerinde ise ek olarak endoskopik/laparoskopik/bariatrik cerrahi polikliniği, meme ve endokrin polikliniği ve hepatobiliyer (karaciğer, safra yolları ve pankreas) poliklinik olarak hizmet verilmektedir.

Kliniğimizde Verilen Hizmetler;

-Travma ve Acil Cerrahi

- Meme ve Endokrin Cerrahisi

- Kolorektal Cerrahi

-Mide-Özofagus Cerrahisi

-Hepatobilier Cerrahi

-Laparoskopik Cerrahi

-Bariatrik Cerrahi

-Böbrek Nakli

-Gastrointestinal Sistem Endoskopisi


24 Şubat 2022