Sağlık Turizm Merkezimiz
11 Temmuz 2024

Sağlık Turizmi Ülkemizde Ne Zaman ve Nasıl Başlamıştır?
2010 yılı sonrası sağlık turizmi alanında açılımlar başlamış ve 2013-2014 yılından sonra Türkiye’ye de aktif olarak yapılmaya başlanmıştır.

Sağlık Turizminde Ülkemiz En Çok Hangi Hastalık & Tedavi İçin Tercih Ediliyor?
Ülkemiz de sağlık turizmin de en çok hastalık ve tedavi için tercih edilen alanlar; Karaciğer Nakli, Böbrek nakli, İlik Nakli, Kökler İmplant, Beyin ,Omurilik Tümörleri, Yumuşak doku tümörleri, Kemoterapi, Işın Tedavileri, plastik & estetik cerrahi, saç ektirme, göz ameliyatları, tüp bebek tedavileri, açık kalp ameliyatları, diyaliz ve kalp damar cerrahisi, jinekoloji gibi birçok hastalık Türkiye’de tercih ediliyor.

Devlet Hastanesi Olmanın Dezavantajı Oluyor Mu?
Devlet Hastanesi olmanın dezavantajı olmuyor çoğu zaman Devlet Hastanesi tercih ediliyor. Özellere göre Devlet Hastanelerin de fiyatlar daha uygun olduğu için.

Sağlık Turizminde Türkiye ile Rekabeti En Fazla Olan Ülke Neresidir?
Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland, Güney Kore

Sağlık Turizmi Sertifikası Nasıl Alınır?
- Sağlık tesisinin, başvurusu için en az 85 puan almış olmalıdır.
- Başvuru sahibi kuruluşun Bakanlıkça verilmiş ruhsat faaliyet izin belgesi
- Yetki Belgesi Başvuru Formu
- Başvuru sahibi kuruluşu temsil imza yetkili olan kişilerin imza sirküleri ( noter tasdikli )
- Sağlık tesisinin, uluslararası sağlık turistinin, tedavi göreceği doktorun & doktorların mesleki geçmişi & geçmişleri hakkında sağlık tesisinin internet sitesinden bilgi alabileceği bir alt yapıya sahip olması gerekir. 
- Sağlık tesisi, uluslararası sağlık turistinin sağlık tesisine gelmeden önce, tedavi göreceği doktordan & doktorlardan hastalığıyla ilgili geniş bilgi alabileceği ve tedavi planını öğrenebileceği bir iletişim ve bilgi aktarım sistemine sahip olmalıdır. 
   1.Uluslararası sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak hastanenin hesabına yatırabileceği bir alt yapı olmalıdır. 
   2.Sağlık tesisi otomasyon sistemi üzerinde, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak tüm işlemleri yabancı hasta modülü üzerinden yapmaları için gerekli alt yapı olmalıdır. 
   3.Sağlık tesisi, başvuru ile birlikte aşağıdaki hususları yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt etmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği, yapılacak olan tüm denetimlerde dikkate alınacaktır. 
        a)Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri çerçevesinde sunulan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunacak ve uluslararası sağlık turistinin dilinde oluşturulan onam formu uluslararası sağlık turisti ve sağlık hizmetini sunan doktor tarafından imzalanacaktır.
       b)Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedaviye & tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenler, hastanın kendi
dilinde hazırlanarak hastaya imza karşılığında teslim edilecektir.


  • karma_1
  • karma_2
  • karma_3
  • karma_4
  • karma_5
  • karma_6
  • karma_7
  • karma_8
  • karma_9

Sağlık Turizmi İçin En Çok Hangi Ülkeden Turist Geliyor?
Kırgızistan, Arnavutluk, Kosova, Libya, Sudan, Somali, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Cezayir, Tanzanya, Almanya, Fransa, Irak, İran