İstatistik Birimi
27 Ocak 2022

GÖREV  TANIMI

    Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatına göre, kuruma ait tüm çalışmaları gösteren istatistik verilerin toplamak,kontrol emek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve  yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı ve gerektiğinde fax yoluyla Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

İstatistik Birimi Çalışmaları

1. İstatistik Birimine bildirilen ihbarı zorunlu hastalık formlarını, aynı gün  Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne bildirmek,
2. Sürveyans formlarını günlük hazırlamak,
3. Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerini toplamak, 
4. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
5. Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.
6. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve hastanedeki diğer birimlerin istekleri  doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,
7. Tüm resmi istatistikleri aylık, üç, altı ve yıllık dönemler halinde hazırlamak,
8. Hastanedeki eğitim çalışmalarına katılmak,