Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Ekibi
15 Eylül 2023

Dr. Betül AKSAKAL 
Verimlilik ve Kalite Yönetim Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı

Mine YILDIZ
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

Derya AKDAĞ
Kalite Yönetim Birimi 

Mendize Gizem Topaloğlu
Kalite Yönetim Birimi 

Medine AKYIL
Kalite Yönetim Birimi 

İrem İNAL GENÇAĞ
Kalite Yönetim Birimi 

Gamze Sönmez
Kalite Yönetim Birimi