Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştıma Hastanesi Ana Bina
26 Haziran 2024

hastane2
  


Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Hizmet Alanlarımız ve Yatak Sayılarımız

 

 KLİNİKLERİMİZ KAPASİTEMİZ
    
 Acil Tıp Göğüs Cerrahi Toplam Yatak Sayısı 726
 Adli Tıp Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Yatak Sayısı 107
 Aile Hekimliği Göz Hastalıkları Ameliyathane Oda Sayısı 24
 Algoloji Halk Sağlığı Hasta Oda Sayısı 349
 Anatomi Hematoloji WC'li ve Duşlu Oda sayısı 334
 Anestezi ve Reanimasyon Histoloji ve Embriyoloji Poliklinik Oda Sayısı 443
 Beyin ve Sinir Cerrahi İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Açık Otopark Araç Sayısı 431
 Biyofizik İmmünoloji Kapalı Otopark Araç Sayısı 384
 Biyoistatistik Kadın Hastalıkları ve Doğum Toplam Kapalı Alanı (m2) 1034
 Çocuk Acil Kalp Damar Cerrahi Toplam Oturum Alanı (m2) 1034
 Çocuk Cerrahi Kardiyoloji
 
 Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Kliniği Kulak Burun Boğaz  
 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Nefroloji  
 Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Neonatoloji  
 Çocuk Göğüs Hastalıkları Nöroloji  
 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Nükleer Tıp  
 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji  
 Çocuk Kardiyoloji Plastik Rekonsrüktif Cerrahi  
 Çocuk Metabolizma Radyasyon Onkolojisi  
 Çocuk Nefroloji Radyoloji  
 Çocuk Nöroloji Romatoloji (Dahiliye)  
 Çocuk Romatoloji Romatoloji (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon)  
 Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)  
 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sosyal Pediatri  
 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Tıbbi Biyokimya  
 Dahiliye (İç Hastalıkları) Tıbbi Biyoloji  
 Dermatoloji Tıbbi Farmakoloji  
 Eczane Birimi Tıbbi Genetik  
 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıbbi Mikrobiyoloji  
 Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi Onkoloji  
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıbbi Patoloji  
 Fizyoloji Tıp Eğitimi  
 Gastroenteroloji Tıp Eğitimi ve Bilişimi  
 Genel Cerrahi Tıp Tarihi ve Etik  
 Geriatri Üroloji