T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi


Klinik Doktorları;

Prof. Dr. Ş. Cumhur YEĞEN / Klinik Koordinatörü

Prof. Dr. Ömer GÜNAL

Prof. Dr. M. Bahadır GÜLLÜOĞLU

Prof. Dr. Ender DULUNDU

Doç. Dr. Baha Tolga DEMİRBAŞ

Doç. Dr. Mustafa Ümit UĞURLU

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Kıvılcım UPRAK

Uzm. Dr. Ali Emre ATICI

Doç. Dr. Vafi ATALAY