T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kurumsal Hedeflerimiz


Uluslararası alanda kabul görmüş standart yöntemleri ve uygulamaları ülkemize ilk getiren olmayı, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı,  sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle toplam klinik kalite yönetiminde öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.