T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Katılımcı Listesi


18/06/2020 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" hükmüne göre Hastanemiz Hemodiyaliz Ünitesi' nde 22/10/2020 tarihinde yapılavak olan Resertifikasyon Sınavına katılımcı listesi için tıklayınız