T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Hastalıkları


Klinik Doktorları;

Prof. Dr. Sait KARAKURT

Prof. Dr. Berrin CEYHAN

Prof. Dr. Turgay HüseyinÇELİKEL

Prof. Dr. Yüksel PEKER

Doç. Dr. Semiha Emel ERYÜKSEL

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz OLGUN YILDIZELİ

Uzm. Dr. Derya KOCAKAYA

Uzm. Dr. Mehmet BaranBALCAN

Uzm. Dr. UfukGEZEN