T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi


Klinik Doktorları;

Prof. Dr. Ş. Cumhur YEĞEN / Klinik Koordinatörü

Prof. Dr. Ömer GÜNAL

Prof. Dr. M. Bahadır GÜLLÜOĞLU

Prof. Dr. Rasim GENÇOSMANOĞLU

Prof. Dr. Ender DULUNDU

Doç. Dr. Baha Tolga DEMİRBAŞ

Doç. Dr. Mustafa Ümit UĞURLU

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Kıvılcım UPRAK

Uzm. Dr. Ali Emre ATICI

Uzm. Dr. Ercan SERHAT

Uzm. Dr. Tolga ÖZMEN

Doç. Dr. Vafi ATALAY