T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Değerlerimiz


Modern çağın gerekleri ve bilimin gelişimine paralel olarak , şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesi ışığı altında , insanın odak noktasında olduğu mükemmel sağlık hizmetini hakkaniyeti gözeterek sunarken, çalışanlarımızı motive ederek onların gelişimini destekleriz.