T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi