T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BiyoistatistikProf. Dr. Gülnaz Nural BEKİROĞLU

Doç. Dr. Esra AKDENİZ