T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi BiyolojiProf. Dr. Sıdıka Ayşe ÖZER

Doç. Dr. Fatih EREN

Doç. Dr. Mustafa AKKİPRİK

Yrd. Doç. Dr. Can ERZİK